KHIẾU NẠI VÀ BẢO HÀNH

Tất cả các sản phẩm nội thất được bảo hành trong vòng 12 tháng và phụ kiện cho 1 tháng. Bảo hành chỉ bao gồm các khiếm khuyết kỹ thuật. Bảo hành không bao gồm bất kỳ thiệt hại hoặc khiếm khuyết khác gây ra bởi việc sử dụng không đúng cách, thiếu bảo trì cần thiết, tại chỗ do nước, rượu, dầu mỡ…

Chúng tôi có quyền từ chối một sản phẩm được đảm bảo đã trở nên không thể chấp nhận về chất lượng do hao mòn công bằng; lạm dụng sử dụng nó một cách bất thường; hoặc sử dụng không hợp lý.

Bảo hành không áp dụng cho các sản phẩm đã được giảm giá, có giá trị từ ngày khách hàng nhận được sản phẩm và chỉ có giá trị với biên nhận bán hàng gốc.